Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ביטול עסקה

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלןחוק הגנת הצרכן("
 2. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על-ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי הלקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר שנוצר במשלוח לכיוון הלקוח בלבד.
 3. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי באתר). כן יובהר, כי האתר יהיה בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש - תוך 14 ימים מיום קבלתו.
 4. הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שימסור הלקוח לחברה תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

                   הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו ואת מספר ההזמנה.

 1. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה או שיינתן כזיכוי לחשבון הלקוח (קרדיט) לרכישה באתר, בהתאם לבחירת הלקוח במסגרת הליך ביטול העסקה ובהתאם לתנאי ביטול העסקה הבסיסיים. ההחזר הכספי יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד)
 2. על אף האמור בסעיף 5 לעיל, על ביטול העסקאות הבאות יחול האמור להלן:
  • ביטול עסקה שבוצעה באמצעות כרטיס "דיירקט" - לקוח אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות כרטיס "דיירקט", אשר ביקש לבטל את העסקה והוא זכאי לכך בהתאם לתקנון זה, יזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר ימסור לחברה לצורך כך ויהיה מקובל על החברה (למשל, PayPal). יש לקחת בחשבון שכפוף להוראות הדין הזמן לקבלת הזיכוי עלול להתארך במקרה זה. בנוסף במקרה זה ניתן לבקש באופן מפורש לקבל זיכוי לרכישה באתר (קרדיט) במקום ההחזר הכספי.
  • ביטול עסקה שבוצעה באמצעות כרטיס המתנה הייעודי לרכישה באתר- לקוח אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם עבורו בגין באמצעות כרטיס המתנה הייעודי לרכישה באתר, אשר ביקש לבטל את העסקה והוא זכאי לכך בהתאם לתקנון זה, לא יהיה זכאי להחזר כספי והוא יהיה זכאי לקבל  זיכוי לרכישה באתר (קרדיט).
  • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר שהוחזר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 3. פריט שנרכש במבצע ניתן להחליף בפריט אחר או לקבל תמורתו זיכוי  לשימוש באתר בלבד שתוקפו שנה . אין אפשרות לקבל עבורו החזר כספי. 
 4. יובהר כי על כל הזמנה כמותית הכוללת למעלה מ-20 יח' מדגם אחד, לא תהיה אפשרות לבטל עסקה וכי הזמנה זו הינה בגדר "הזמנה מיוחדת" אשר נתפרת במיוחד עבור הלקוח גם אם לא צוין כך ישירות מול הלקוח.
 5. אם בשל חוסר במלאי, יוזמנו מוצרים/פריטים שלא יימצאו במלאי - יזוכה הלקוח באופן אוטומטי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי. 
 6. לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מערכה/מארז  אלא רק את הערכה/מארז על כל פריטיהם.
 7. אופן החזרת המוצרים - הלקוחה תשלח את המוצר חזרה למען:
  1ITEM וואן אייטם אחזקות בע״מ – יש לרשום לידי נפתלי נחום
  רוטשילד 49 כפר סבא, מספר טלפון – 058-422-5050 (יש לשלוח מספר מעקב למספר הנ"ל)
 8. החזרת הפריטים תהיה כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילת משלוח. לחילופין, תוכל הלקוחה להגיע לסניפי החברה לבצע החזרה בסניפים בתיאום טלפוני מראש.
 9. פריטים מקטגוריית הפרחים המיובשים מיוצרים ככלל במיוחד עבור הזמנות לקוח בייצור מיוחד. עבור פריטים אלו לא ניתן לקבל החזר כספי או זיכוי.
 10. החברה לא לוקחת אחריות על מוצרים שנשלחים בכל אמצעי שילוח ומגיעים לידי החברה פגומים ואו שבורים.
 11. לא ניתן לזכות כרטיסי אשראי נטענים אשר הונפקו בדואר ישראל ולכן בעלי כרטיס נטען זכאים לקבלת זיכוי לשימוש באתר בלבד.
 12. הזמנה שתוחזר לאחר 14 יום מיום קבלת ההזמנה לא תזוכה ולא יתקבל עבורה זיכוי באתר.
 13. הטיפול בהחזרת המוצרים יהיה עד 10 ימי עסקים מיום קבלת החבילה במשרדי וואן אייטם.
 14. ניתן לבטל הזמנה שבוצעה באתר עד 12 שעות ממועד ביצועה, ובלבד שטרם נארזה והועברה לחברת השליחויות. במידה וכבר נארזה והועברה לחברת השליחויות לא ניתן יהיה לבטלה גם אם טרם עברו 12 שעות ממועד ביצועה. במקרה כזה יוכל הלקוח להחזיר את החבילה או פריטים מתוכה באופן עצמאי לאחר קבלת הטובין וביטול עסקה יתקיים לפי התנאים הבסיסיים. במידה ועברו 12 שעות וההזמנה הועברה לטיפול אך לא לחברת השליחויות - יזוכה הלקוח בעבור כל ההזמנה בניכוי 5% עבור ביטול עסקה
 15.  במידה ולקוחה תבקש לבטל עסקה לאחר 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה ולאחר שההזמנה יצאה לחברת המשלוחים תחוייב הלקוחה בעלות המשלוח (70 ש"ח, משלוח הלוך וחזור מחברת המשלוחים) ותזוכה הלקוחה בעבור ההזמנה לא כולל עלות המשלוח בניכוי 5% עבור ביטול עסקה בתהאם לחוק ביטול מכר מרחוק.  
 16. במקרה של החזרת פריטים המפחית את סכום ההזמנה המקורית מתחת ל-399 ש"ח, קרי הסכום המזכה במשלוח חינם, אזי תקזז החברה 35 ש"ח מסכום ההחזר הכספי ללקוח וזאת בעבור עלות המשלוח המקורית שסיבסדה החברה.
 17. הזמנות איסוף עצמי: ניתנות לביטול עד 24 שעות ממועד ביצוע העסקה ללא חיוב למעט 5% עמלת ביטול עסקה או 100₪ - הנמוך מביניהם. במידה והלקוח/ה מעוניינ/ת לבטל לאחר 24 שעות ועד 14 ימים יקוזזו מהזיכוי ₪19.9 דמי טיפול וכן עמלת ביטול עסקה.